ss

ыы
Мен
ю сайта

ыы
Мен
ю сайта
Навчальний процес [19]

ыы
Мен
ю сайта

ыы
Мен
ю сайта
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ыы
Мен
ю сайта
Головна » Статті » Навчальний процес

Активізація навчальної діяльності учнів з вадами розумового розвитку на уроках української мови в старших класах

Активізація навчальної діяльності учнів з вадами розумового розвитку на уроках української мови в старших класах

Творчість – це не сума знань, а особлива

спрямованість інтелекту, особливий

зв'язок між інтелектуальним життям

особистості і прояви її сили в активній

діяльності.

                                                                  В. Сухомлинський

 

         Українська мова є одним із основних предметів, що вивчається у спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з вадами інтелектуального розвитку.

Завданнями навчання рідної мови в старших класах є: навчання усного та писемного мовлення, формування вмінь спілкуватись у різних ситуаціях, прищеплення етичних і моральних рис школярам, їх розумовий розвиток та корекція психофізичних недоліків, виховання любові до української мови, надання особистісних рис засобами української мови.

         Навчально-виховний процес має будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності, активності. А це вимагає організації навчання відповідно до здібностей, здатності до навчання.

Необхідна переорієнтація на те, щоб створити можливості кожному стати самим собою.

         Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить, що зміни неможливі без

застосування на уроках інноваційних технологій, а навчально-виховний процес має набути особистісного спрямування. Учитель повинен постійно працювати над

удосконаленням уроку, навчання на якому має підпорядковуватися не повідомленню матеріалу й перевірці знань, а виявленню досвіду учнів щодо викладеної вчителем інформації. Важливо, щоб на ньому учні не тільки слухали розповідь учителя, а й співпрацювали з ним, висловлювали свої думки, ділилися інформацією. Завдання вчителя – пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати учня до своєї думки; розвивати критичне мислення школярів, тобто навчати здатності самостійно аналізувати інформацію; формувати вміння бачити помилки у твердженнях товаришів; аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони неправильні; обирати свою позицію стосовно тих чи інших питань.

         Якщо вчитель просто вимагає, щоб учень думав активніше, не намагається

з’ясувати хід його думки й причину мовчання, він не отримає бажаного результату. Слід не спонукати учня до діяльності, а допомогти цю діяльність організувати.

У центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його активності на

 уроці, вміння обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у засвоєнні програми з української мови.

         Процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини та її власної активності в цьому процесі. А учні спеціальної школи мають різні розумові та

психофізичні вади, відстають у мовному розвитку, у них слабка пам'ять, бідний запас слів, низькі або й зовсім відсутні навички аналізу та синтезу, порівняння та виділення суттєвого й несуттєвого. Оволодіння писемною мовою й користування нею також ускладнені. Деякі відстають від темпу роботи інших учнів. Отже, мало пояснити, розповісти, продемонструвати. Серед активних прийомів, які можуть застосовуватись на уроках української мови для подолання таких вад, є застосування інтерактивних технологій, дидактичних ігор, цікавих завдань. Під час їхнього впровадження вчитель створює сприятливі умови для індивідуального спілкування, має змогу глибше з’ясувати причини відставання тих чи інших учнів, визначити характер і рівень їхніх труднощів.

         Часто на уроці розумово відсталі діти не хочуть працювати, не можуть розподілити свій час протягом виконання завдання, не завжди уважно слухають учителя. Іншим учням не цікаво, тому що вони мають недостатній словниковий запас, у них виражені порушення звуковимови, відсутнє свідоме прагнення навчатися. Що ж робити в таких випадках? Вихід один – активізувати навчальну діяльність так, щоб усім було цікаво, щоб пізнавальні можливості учня максимально розширювались ( здобуття, аналіз, застосування інформації з різних джерел). Саме цьому може позитивно сприяти застосування елементів технологій інтерактивного навчання.

         Реалізуючи у своїй практичній діяльності ідеї особистісно орієнтованого навчання, використовую технологію кооперативного навчання – роботу в парах .

  

Її можна ефективно застосовувати як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Робота в парах сприяє позитивному ставленню до навчання, дає можливість говорити, висловлюватись. Вона розвиває навички спілкування, вміння висловлюватись, переконувати. Під час роботи в парах можна швидко виконати завдання, які за інших умов потребують багато часу. Це можуть бути:

 • прості вправи «запитання-відповідь»;
 • короткотривалий «мозковий штурм»;
 • взаємоперевірка письмового завдання;
 • діалоги з партнером;
 • протестувати й оцінити роботу одне одного.

Наприклад, під час вивчення розділу «Лексикологія» учні в парах добирають

антоніми, синоніми; з теми «Іменник» - із однини утворюють множину й навпаки, визначають рід, закріплюють назви відмінків і питання до них тощо. При цьому, якщо у когось із учнів виникають проблеми щодо правильної відповіді, то він отримує допомогу від товариша з яким працює в парі. Учні з задоволенням складають у парах діалоги на запропоновані теми та їх розігрують. Вони прагнуть на уроці спілкуватися у процесі виконання групових завдань, тому треба не тільки не тамувати їхню природну схильність, а  використовувати її для взаємного навчання.

         Спостерігаючи за учнями під час виконання групових завдань, учитель може відкрити для себе чимало нового в їхній поведінці, здібностях до навчання.

         Застосування технологій колективно-групового навчання передбачають одночасно спільну роботу всього класу. Це такі форми роботи: «Мікрофон», «Мозкова атака», «Навчаючись-вчуся», «Незакінчені речення».

         Технологія «Мікрофон» дає змогу кожному учневі у визначеному порядку щось швидко сказати, висловити свою думку. З досвіду роботи можу запевнити, що ця технологія не залишить осторонь від роботи жодного учня в класі. Вже сама поява мікрофона або «уявного мікрофона» (будь-якого предмета) викликає зацікавлення, діти починають уважно прислухатись до кожного слова вчителя та виявляють бажання відповідати. Навіть найпасивніші учні й ті, що не можуть працювати з різних причин в одному темпі з іншими, хочуть відповісти. Варто для таких дітей заздалегідь продумати питання, на які ці учні могли б дати відповідь. Після попередньо проведеної роботи учні знають і дотримуються таких правил: говорити має той, у кого знаходиться мікрофон (голосно, чітко); коли хтось висловлюється, інші не мають права щось говорити, але можуть доповнити або виправити, коли до них перейде мікрофон. Хочу зауважити, що на початковому етапі роботи за цією технологією можуть бути певні організаційні труднощі, адже не всі діти можуть стримуватись і викрикують з місця чи ображаються, що не  мають змоги висловитись. Але з часом учні починають дотримуватись нових вимог і надалі успішно працюють.

 

Наприклад, учитель ставить запитання, а учні, передаючи уявний мікрофон,

відповідають на нього, висловлюючи свою думку.

 • Подумайте і скажіть, яким має бути наш урок?

(Цікавим, веселим, загадковим, казковим, …)

 • А якими на уроці повинні бути ви?

( Уважними, активними, дисциплінованими, наполегливими, …)

         Метод «Мозкова атака» найефективніший для одночасного залучення всіх до

активної роботи, під час якої можна зібрати інформацію з будь-якої теми, перевірити обсяг і міцність засвоєння нових знань, розвивати вміння аргументувати власну позицію.

         Наприклад, вивчаючи у 5 класі тему «Будова слова», учні працюють із

таблицею:

Мозкова атака

 • Що називається коренем?
 • Що називається префіксом?
 • Для чого служить префікс?
 • Для чого служить закінчення?
 • Як можна визначити закінчення?

( Учні діляться своєю інформацією з іншими й самі дізнаються про щось нове.)

Під час повторення вивченого та вивчення блоку інформації варто використовувати технологію «Навчаючи – вчуся».

       

 

Її застосування дає змогу учням взяти участь у передачі своїх знань однокласникам, підвищує цікавість до знань. Для організації цього виду роботи необхідно підготувати картки з фактами, що стосуються теми уроку (по одній для кожного учня). Далі слід запропонувати учням упродовж декількох хвилин ознайомитись з інформацією, що міститься на картці. Після ознайомлення учнів із матеріалом, що міститься на картці, нехай учні ознайомлять із своєю інформацією однокласників і одержать інформацію від них. У цей час усі учні повинні уважно слухати інформацію інших, запам’ятовувати якомога більше. Коли всі поділяться тим, що їм відомо й отримали інформацію, нехай вони розкажуть, про що дізналися від інших. Звичайно, матеріал для кожного учня повинен бути підібраний з урахуванням їх навчальних можливостей.

         У підсумковій частині уроку я часто застосовую технологію «Незакінчені речення», яку можна поєднати з «мікрофоном». Вона дає змогу розвивати в учнів зв’язне мовлення, власні висловлювання, порівнювати їх з іншими, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. Організувати цю роботу можна наступним чином: учитель чітко називає тему, з якої учні будуть висловлюватися (можна використовувати й уявний «мікрофон»), формулює незакінчене речення і пропонує учням закінчити його; кожен наступний учасник повинен почати свій виступ із запропонованої формули.

         Наприклад:

 • Сьогоднішній урок навчив мене…
 • Найцікавішим завданням на уроці було…
 • На уроці я працював…
 • Перед виконанням письмового завдання треба…

Удосконалюючи форми організації процесу навчання, необхідно створити умови для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання. Цього можна досягти, використовуючи інноваційні технології – технології інтерактивного навчання, перетворюючи тим самим традиційний урок в інтерактивний.

         Під час планування етапу мотивації, я маю не меті зосередити увагу на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація має бути чітко пов’язаною з темою уроку, вона психологічно готує учнів до сприйняття, налаштовує їх на розв’язання певних проблем. Мотивація викликає в учнів цікавість до теми уроку, допомагає налаштувати їх на ефективний процес пізнання, викликати власну зацікавленість, психологічно підготувати учнів до сприйняття уроку.

         Для цього можуть бути використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей зацікавленість до знань та процесу їх сприймання. Це може бути короткочасна розповідь учителя, бесіда, демонстрація наочності, нескладні інтерактивні технології. Із інтерактивних вправ для дітей зі зниженим інтелектуальним розвитком можна використовувати такі: «Вилучи зайве», «Роз’єднай слова», «Криголам», «Банани», «Мікрофон».

         Вправа « Вилучи зайве »

         Добирається гасло уроку (прислів’я, крилатий вислів тощо). Потім можна вставити в слова гасла окремі слова (назви тварин, цифр, рослин тощо). Це гасло можна записати на дошці або саморобній таблиці й запропонувати учням вилучити зайві слова і прочитати гасло уроку.

Наприклад:

(Добре того навчати, хто хоче все знати.)

Вправа « Роз’єднай слова »

Добирається гасло уроку або тема уроку. Далі всі слова записуються разом. Після цього дається завдання учням роз’єднати слова і прочитати гасло (тему) уроку.

Наприклад:

                                    ( Однорідні члени речення )

Вправа « Банани »

Добирається ключове слово уроку. Потім добирається фраза, за допомогою якої буде зашифроване слово. Далі треба зашифрувати ключове слово у вибраній фразі без зміни послідовності літер. Учні повинні знайти й закреслити фразу, щоб отримати ключове слово уроку.

Наприклад: урок на тему «Займенник» у 7 класі.

( Закреслюють фразу «дружби дружбою шукай» і залишається ключове слово «займенник».)

         Переходячи до другого етапу уроку – оголошення мети та очікування навчальних результатів, необхідно забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти і чого від них чекає учитель.

Формулювання результатів інтерактивного уроку має відповідати таким вимогам:

 • забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності: чого повинні досягти учні на уроці;
 • висвітлювати результати діяльності учнів на уроці: «Після цього уроку ви зможете…»;
 • результати мають бути сформульовані за допомогою дієслів, наприклад:

* знання – пояснювати, визначати, порівнювати тощо;

* уміння і навички – дискутувати, дати власну оцінку тощо;

* ставлення – сформувати та висловити власне ставлення до …, пояснити своє ставлення до …;

* бути зрозумілим для всіх.

Для того щоб почати з учнями спеціальний процес навчання, потрібно:

 • назвати тему уроку або попросити будь-кого з учнів прочитати її;
 • якщо формулювання теми містить нові слова або проблемні запитання, звернути на це увагу;
 • запропонувати комусь із учнів оголосити очікувані результати за записом, зробленим заздалегідь на дошці, пояснити необхідне, якщо йдеться про нові поняття, способи діяльності тощо;
 • нагадати учням, що перевірка якості навчальних досягнень відбуватиметься наприкінці уроку.

Доречно використовувати такі інтерактивні вправи: «Морський бій», «Мікрофон».

Діти люблять грати в «морський бій». Не є винятком і наші учні старших класів, які залюбки грають у неї в позаурочний час. Отже, цю гру можна застосувати під час уроків української мови з навчальною метою.

Вправа «Морський бій»

 

1

2

3

4

5

6

А

Б

В

К

А

Ж

З

Б

О

Й

Л

Ї

С

И

В

С

Т

Е

Р

Г

Ш

Г

Н

І

Ц

Ч

У

М

Д

Ф

П

И

Х

Д

Н

Е

К

А

Щ

Б

Ь

Ю

 

Визначається ключове слово теми й зашифровується за допомогою літер та цифр. Потім дається завдання учням розшифрувати слово й оголосити тему уроку.

         Наприклад: розшифрувати тему уроку.

Код-підказка: А-3, Б-1, В-4, Г-2, Д-6, Е-5. ( Корінь)

         Універсальним методом на всіх етапах уроку є складання «Асоціативного куща» ( «Гронування»).

         Учитель одним словом визначає тему, над якою проводитиметься робота, а учні згадують усе, що виникає в пам’яті стосовно цього слова. Спочатку діти висловлюють найстійкіші асоціації, а потім – другорядні. Учитель фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово «розгортається».

Наприклад: тема «Дієвідміни»

Під час вивчення теми розширюється вже створений «кущ».

         Підсумовуючи вивчений навчальний матеріал, можна застосувати вправу «Кубування». Для цього треба зробити куб і на кожній грані написати вказівки (по одній на грані). Далі слід запропонувати учням викласти думки на запропоновану тему.

         Наприклад: підсумковий урок з української мови за темою «Іменник» у 6 класі.

         Записується на гранях куба: частина мови, питання, рід, число, відмінок, член речення, значення у мовленні. Не ставлячи запитанням учням, а лише демонструючи грані куба, усно підсумовується вивчений матеріал за темою «Іменник».

 Знову на уроці в нас

                    ​кубик чарівний.

                   Він доріжку прокладає,

                   знання ваші перевіряє.

 

Отже, застосування елементів інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання ігор, висловлювання своєї точки зору стосовно тієї чи іншої проблеми, спільне вирішення питання на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. За таких умов навчальний процес відбувається завдяки постійній, активній взаємодії усіх учнів. Під час такого навчання діти вчаться бути демократичними, поважати думку одне одного, приймати продумані рішення.

Неабияке значення для пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови є застосування різних видів самостійних вправ. Не можна виховувати самостійність у навчанні, не підтримуючи віри у свої сили. Тому до кожного нового завдання учнів треба готувати, заохочувати до самоконтролю. Щоб учні правильно виконали самостійне завдання, треба дати їм чіткі настанови (пам’ятка, алгоритм) щодо послідовності роботи, прагнучи зробити надбання досвіду кожної дитини. За цим стоїть величезна кількість умінь і навичок організаційних, загально- мовленнєвих, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних, що їх має набути учень.

Корисним для самостійної роботи й водночас активізації навчальної діяльності є картки оперативного контролю. Використання таких карток дає можливість проводити тематичний облік знань, диференціювати навчання, контролювати міцність засвоєння знань. Це дає змогу налагодити оперативний зв'язок між учителем і учнем, своєчасно виявити і усунути прогалини у знаннях, інтенсифікувати навчальну діяльність школярів.

Є багато цікавих завдань, які допомагають розвинути мову, збагатити словниковий запас, засвоїти швидше навчальний матеріал. Це можуть бути: «Цікаві кола», «Дивні квіти», «Чарівні зірочки» тощо. Варто тільки звертати увагу на такий вид роботи, і це обов’язково принесе свої плоди. Через певний час учні сміливіше починають висловлювати свої думки і почуття, виявляють бажання брати активну участь у навчальному процесі.

Підвищує активність учнів на уроці використання різноманітних ігор. Інтерес, викликаний ігровими формами занять, виступає у якості попереднього етапу, викликає орієнтовну діяльність і мобілізує активність дітей. Дійсно, складні поняття вивчатимуться у грі непомітно, без монотонності, з інтересом. Гра чи її елементи можуть використовуватись і для розминки, і для переведення довільної уваги у післядовільну, весь урок може бути побудований на грі.

Використання дидактичних ігор і завдань створюють сприятливі умови для розвитку і підтримки інтересу до предмета, адже учні дуже люблять гру, розв’язування кросвордів, ребусів, із «розсипанок» утворювати слова, речення, прислів’я. Це теж приносить велику користь, бо вони знайомлять із новими поняттями, новими словами.

Дітям подобаються ігри-загадки. Вони використовуються для перевірки знань, винахідливості. Особливість загадок є логічне завдання. Способи побудови логічних завдань різноманітні, але всі вони активізують розумову діяльність дитини. Розгадування загадок розвиває здібність до аналізу, узагальнення, формує вміння розмірковувати, робити висновки.

Посилити враження дітей, надати пізнавальному змісту казкової незвичності, звернути увагу дітей на те, що знаходиться поряд, але не береться ними до уваги, допоможе гра-мандрівка. У грі-мандрівці використовуються різні способи діяльності: постановка завдань, пояснення способів їх вирішення, іноді розробка маршрутів, поетапне вирішення завдань, радість від їх вирішення, змістовний відпочинок. Такі ігри загострюють увагу, спостережливість, усвідомлення ігрових завдань, полегшують переборювання складностей та досягнення успіху.

Отже, кожен урок української мови має нести в собі позитивний заряд, має бути насичений красою, любов’ю та радістю. Адже структура кожного уроку передбачає інтелектуальну розминку, розвивальні ігри та вправи, логічні завдання, головоломки, теоретичний матеріал, творчі завдання, роботу з лексичним значенням слова, цікавинки тощо. Вчителю варто лише пробудити інтерес до навального матеріалу, який мають опанувати учні.

Із власного досвіду роботи можу запевнити, що саме зацікавленість підвищує активність, ініціативність навіть у інертних, млявих дітей, дисциплінує найважчих і неспокійних. Більшість учнів проявляють власну ініціативу в підготовці додаткової інформації до наступних уроків, уміють використовувати підказку підручника, опорних таблиць та схем-опор під час виникнення труднощів при виконанні певних завдань, а не пасивно чекають допомогу з боку вчителя.        

 

Категорія: Навчальний процес | Додав: Webster (03.11.2014)
Переглядів: 1446 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

ыы
Банер

ыы
Банер

ыы
Банер
 • Все для веб-мастера
 • Программы для всех
 • Мир развлечений
 • Лучшие сайты Рунета
 • Кулинарные рецепты

 • ыы
  Банер
  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  zurab4ek © 2018
  Сайт створено у системі uCoz